• Wersja do druku
  • -AA+A

Abonament RTV – najtaniej jednorazowo za cały rok

15:50, 08.12.2009
Abonament RTV – najtaniej jednorazowo za cały rok Telewizja publiczna jest nasza i dlatego to my powinniśmy za nią płacić.

Telewizja publiczna jest nasza i dlatego to my powinniśmy za nią płacić.

fot. arch.
fot. arch.

Podziel się:   Więcej
Abonament to powszechnie przyjęty w Europie system finansowania mediów publicznych. W Polsce - podobnie jak w innych krajach europejskich - abonament związany jest z misją mediów publicznych, w ramach której są one dostępne dla każdego oraz posiadają różnorodną i wartościową ofertę programową.

Badania opinii publicznej pokazują, że Polacy w większości są zwolennikami abonamentu jako formy finansowania mediów publicznych. Z opublikowanego 7 grudnia 2009 r. w „Dzienniku Gazeta Prawna” sondażu instytutu Homo Homini wynika, że aż 80 proc. Polaków chce stabilnego, niezależnego od państwa finansowania mediów publicznych. Za abonamentem opowiedziała się blisko jedna trzecia ankietowanych (31,5 proc). Polacy dopuszczają również inne sposoby utrzymywania mediów publicznych. Blisko 27 proc. ankietowanych opowiedziało się za opłatą audiowizualną pobieraną w podatkach PIT i CIT a jedna piąta ankietowanych uważa, że opłata na media publiczne powinna być wliczana do rachunku za prąd.

WYKORZYSTANIE PRZEZ TVP ABONAMENTU NA REALIZACJĘ MISJI PUBLICZNEJ

Ustawa o radiofonii i telewizji obliguje Telewizję Polską do wypełniania misji publicznej - oferowania całemu społeczeństwu i poszczególnym jego grupom programów z zakresu informacji, publicystyki, kultury, edukacji, religii, rozrywki i sportu. To rola mediów publicznych, której nie muszą odgrywać nadawcy komercyjni w Polsce.

Telewizja Polska podchodzi w sposób bardzo odpowiedzialny do tego ważnego zadania. Świadczą o tym przede wszystkim sprawozdania z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych przedstawiane co roku KRRiT.

To, co odróżnia nadawcę publicznego od komercyjnych, to przede wszystkim:

• różnorodność gatunkowa,
• oferta adresowana zarówno do ogółu widowni, jak i wybranych grup widzów,
• program lokalny i regionalny (potencjał 16 Oddziałów Terenowych TVP),
• dostępność – objęcie swym zasięgiem całego kraju,
• wysoki standard technologiczny przekazu
• zakaz przerywania programu reklamami (szczególnie ceniony przez widzów).
Ponadto TVP w szerokim zakresie udziela wsparcia, inicjuje, kreuje oraz współorganizuje liczne kampanie społeczne i akcje charytatywne m.in.: „Reklama dzieciom” oraz „I Ty możesz zostać św. Mikołajem". Przykładem aktywności telewizji publicznej jest, tradycyjnie już, udział w organizacji XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poza tym co roku TVP obejmuje patronatami medialnymi ponad 1000 interesujących wydarzeń, nagłaśniając je na swoich antenach.

Równie ważną rolę w telewizji publicznej odgrywają produkcje z dziedziny kultury, jak np. znakomite filmy dokumentalne oraz spektakle Teatru TV. Telewizja Polska od lat utrzymuje pozycję lidera na polskim rynku mediów elektronicznych, szczególnie w zakresie produkcji teatralnej i filmowej. W 2009 r. TVP1 wyemitowała 35 spektakli Teatru TV, w tym 11 premierowych. Innymi przykładami istotnych projektów, podjętych w ramach misji publicznej w zakresie kultury i edukacji są: Książka Historyczna Roku o nagrodę im. Oskara Haleckiego oraz Krajowy Festiwal Polskiego Radia i Telewizji Polskiej „Dwa Teatry”. TVP współorganizowała ponadto największe tegoroczne wydarzenie medialne w Polsce, jakim była międzynarodowa konferencja INPUT.

W 2010 roku Telewizja Polska jako nadawca publiczny włączy się z dużym zaangażowaniem w obchody Roku Chopinowskiego 2010 – jednego z najważniejszych wydarzeń promujących Polskę i jej kulturę na świecie. Już z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina telewizja publiczna pokaże m.in. dwa wielkie wydarzenia - inaugurujący Rok Chopinowski koncert Lang Langa oraz koncert Piotra Palecznego.

Wymienione projekty są wkładem mediów publicznych w promocję kultury, nauki oraz umocnienie instytucji kulturalno-edukacyjnych w Polsce. To również potwierdzenie woli jak najszerszej i najbliższej współpracy mediów publicznych ze wszystkimi środowiskami twórczo-naukowymi.

ABONAMENT W TVP – INFORMACJE PODSTAWOWE

Telewizja Polska wydała następujące kwoty na zadania związane z realizacją misji telewizji publicznej:

• w 2008 r. TVP wydała 1 875,9 mln zł (zaledwie 22,4% kosztów związanych z realizowaną przez TVP misją pokrywają środki abonamentowe uzyskane z KRRiT). Pozostałe koszty zostały pokryte z innych źródeł, w tym przede wszystkim z reklamy i sponsoringu;
• w 2007 r. TVP S.A. wydała 1 695,4 mln złotych (zaledwie 1/3 kosztów związanych z realizowaną przez TVP S.A. misją pokrywają środki abonamentowe uzyskane z KRRiT);
• w 2006 roku TVP wydała 1 600,9 mln złotych (zaledwie 1/3 tej kwoty pokryły środki abonamentowe uzyskane z KRRiT);
• w 2005 roku TVP wydała 1 501,0 mln złotych (zaledwie 1/3 tej kwoty pokryły środki abonamentowe uzyskane z KRRiT na mocy uchwały 329/2004).
UPROSZCZENIA W OPŁACANIU ABONAMENTU

Od początku 2009 r. abonament radiowo-telewizyjny można opłacać prościej i szybciej niż do tej pory. Poczta Polska zastąpiła nowymi formularzami dotychczasowe książeczki opłat za abonament. Dzięki nim abonenci mogą dokonać płatności nie tylko na poczcie, ale również w bankach i punktach przyjmujących wpłaty gotówkowe oraz przelewem przez Internet.

Dotychczasowe książeczki opłat zostały zastąpione nowymi formularzami zawierającymi indywidualny numer posiadacza zarejestrowanego odbiornika. Do dokonania płatności w banku lub przez Internet wystarczy znajomość tego indywidualnego numeru posiadacza odbiornika oraz numeru rachunku bankowego – oba można otrzymać na poczcie bądź znaleźć na stronach internetowych Poczty Polskiej. Kolejną nowością wprowadzoną przez Pocztę Polską jest możliwość rejestracji telewizora czy radia nie tylko w placówce pocztowej, ale także za pośrednictwem Internetu.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UŻYWANIE ODBIORNIKÓW RTV W 2011 ROKU

Od dnia 1 stycznia 2011 roku opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi:
a) 5,35 zł za jeden miesiąc,
b) 10,45 zł za dwa miesiące,
c) 15,50 zł za trzy miesiące,
d) 30,65 zł za sześć miesięcy,
e) 58,75 zł za rok,

opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi:
a) 17,15 zł za jeden miesiąc,
b) 33,45 zł za dwa miesiące,
c) 49,65 zł za trzy miesiące,
d) 98,25 zł za sześć miesięcy,
e) 188,30 zł za rok.

Użytkownik odbiornika zobowiązany jest do wniesienia opłaty do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Opłaty na poczet 2011 roku można wnieść już w bieżącym roku, według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Wnoszenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych.