• Wersja do druku
  • -AA+A

Zwolnienia z opłat abonamentowych RTV

14:42, 02.10.2012
Zwolnienia z opłat abonamentowych RTV


Podziel się:   Więcej
Warunki zwolnienia z opłat RTV

Uprawnienia do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentu rtv mogą uzyskać osoby znajdujące się w wykazie osób uprawnionych, które złożą w urzędzie pocztowym:
* wypełniony formularz zwolnienia z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych,
* przedstawią dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia z opłat rtv
* przedstawią dowód osobisty oraz złożą oświadczenie o niepozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z dwiema lub więcej osobami, które ukończyły 26. rok życia i nie maja uprawnień do zwolnienia od tych opłat (pobierz oświadczenie) (konieczność składania oświadczeń dotyczy wyłącznie osób zwolnionych na podstawie ustawy o opłatach abonamentowych)

Dokumentem potwierdzającym uzyskanie uprawnień do korzystania z bezpłatnego abonamentu rtv jest oryginał formularza zwolnienia z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych potwierdzony datownikiem urzędu pocztowego. Zwolnienia od opłat abonamentowych rtv przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano potwierdzenie do korzystania ze zwolnienia z opłat rtv.

Infolinia:
* dla dzwoniących z telefonów stacjonarnych - 0 801 333 444 (opłata jak za połączenie lokalne)
* dla dzwoniących z telefonu komórkowego - 043-842-06-00 (opłata wg cennika operatora)

Inne artykuły z działu