Orzeczenie KE z 4.07.2019 r. w sprawie reportażu pt.: "Śmiertelny cios", wyemit. 8.01.2019 r. w "Magazynie Ekspresu Reporterów".

Do Komisja Etyki TVP wpłynęła skarga z dnia 12 lutego 2019 r., autorstwa Pani Magdaleny Grzymały – adwokat działającej w imieniu Pana Tomasza Greczkowicza, na reportaż Ilony Ptak »

Orzeczenie KE z 10.06.2019 w sprawie skargi Pana Michała Rabki na materiał wyemitowany w "Kronice" TVP3 Szczecin, 7.02.2019.

Komisja Etyki TVP otrzymała skargę Pana Michała Rabki z dnia 26 lutego 2019 r., na niezgodne z prawem i zasadami etyki dziennikarskiej postępowanie Pani Anny Błądek w związku »