• Wyślij znajomemu
  zamknij [x]

  Wiadomość została wysłana.

   
  • *
  • *
  •  
  • Pola oznaczone * są wymagane.
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Orzeczenie Komisji Etyki TVP z 24.06.2015 r. w sprawie skarg na program "Tomasz Lis na żywo" wyemitowany 18.05.2015

14:35, 01.07.2015
Orzeczenie Komisji Etyki TVP z 24.06.2015 r. w sprawie skarg na program "Tomasz Lis na żywo" wyemitowany 18.05.2015


Podziel się:   Więcej
Komisja Etyki TVP otrzymała skargi: Pani Agnieszki Michalak, Pani Zofii Lis oraz Pana Krzysztofa G. Krona na program „Tomasz Lis na żywo”, wyemitowany 18 maja 2015 r. w TVP2. Skarżący zarzucili prowadzącemu brak bezstronności i obiektywizmu, wynikających z jednostronnego doboru gości oraz to, że (…) „Autor audycji, Tomasz Lis dopuścił się w niej rażącej manipulacji, brutalnie krzywdząc córkę Andrzeja Dudy. Kinga Duda została publicznie wyszydzona, poprzez cytowanie wpisu z fałszywego konta, rzekomo jej autorstwa, na portalu społecznościowym Twitter” (…).
W związku z tym Komisja wdrożyła postępowanie wyjaśniające:

- obejrzała zaskarżony program „Tomasz Lis na żywo” z 18 maja 2015 r.,

- zapoznała się z protestem Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność TVP S.A. skierowanym do Pana Juliusza Brauna – Prezesa Zarządu TVP S.A.,

- zapoznała się z pisemnymi wyjaśnieniami Pani Barbary Hrybacz - wydawcy programu „Tomasz Lis na żywo”,

- przeprowadziła rozmowy z Panią Barbarą Hrybacz i Panem Dariuszem Łukawskim – Zastępcą Kierownika Redakcji Publicystyki TVP2,

- zapoznała się z dodatkowymi wyjaśnieniami Dyrektora TVP2 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie doboru gości.

W rozmowie z Komisją, Pani Barbara Hrybacz - wydawca programu - przyznała, że nie dołożyła należytej staranności (tłumacząc to brakiem doświadczenia w korzystaniu z nowych mediów) i nie sprawdziła wiarygodności konta na Twitterze osoby podającej się za Kingę Dudę – córkę kandydata na Prezydenta RP. Taką niesprawdzoną informację podano prowadzącemu w trakcie trwania programu. Komisja wskazuje, że nikła wiedza na temat mediów społecznościowych nie może być wytłumaczeniem dla braku rzetelności. Decyzją kierownictwa anteny, Pani Barbara Hrybacz poniosła już konsekwencje finansowe. Ponadto dyrekcja TVP2 i redakcja odbyły dyscyplinujące rozmowy z twórcą programu red. Tomaszem Lisem. Osoby dotknięte cytowaniem fałszywych treści zostały bezzwłocznie, publicznie przeproszone przez twórców programu, także na antenie TVP.
Komisja zajęła się również kwestią zarzucanego autorom braku bezstronności i obiektywizmu. Z wyjaśnień autorów wynika, że wydanie programu składało się z trzech części. Każda z nich poświęcona była innemu zagadnieniu: polityce międzynarodowej, sprawom gospodarczym i zaangażowaniu ludzi kultury w politykę. Wszystkie tematy miały być komentowane w kontekście kampanii prezydenckiej. Proponowany skład gości i tematy dyskusji w założeniu miały zaprezentować różne opinie na temat toczącej się kampanii prezydenckiej. W związku z tym, do studia zaproszeni zostali: Włodzimierz Cimoszewicz jako niezaangażowany, niezależny senator, ekspert ds. międzynarodowych, Janusz Lewandowski – wybitny ekonomista, były Komisarz Europejski ds. budżetu i programowania finansowego oraz Tomasz Karolak – aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, zaangażowany w kampanię prezydencką. W opinii Komisji, najbardziej dyskusyjna była obecność w studio Tomasza Karolaka - wyraźnie opowiadającego się za jednym z kandydatów.
Komisja Etyki TVP stwierdziła, że autorzy programu naruszyli „Zasady etyki dziennikarskiej” obowiązujące w TVP w punkcie 2: Informacje i opinie – „Informacje przekazywane przez dziennikarza powinny być zrównoważone i dokładne, tak aby telewidz mógł odróżnić fakty od przypuszczeń i plotek oraz powinny być przedstawiane we właściwym kontekście, opierać się na wiarygodnych i możliwie wielostronnych źródłach. Żadne okoliczności, motywy, naciski czy inspiracje nie usprawiedliwiają podania fałszywych czy niesprawdzonych informacji ani zatajania informacji”.
W nawiązaniu do komentarza do „Zasad etyki dziennikarskiej”, Komisja Etyki przypomina, że „(…) publicystyka telewizyjna służy wprowadzaniu odbiorców do udziału w debacie publicznej, której przedmiotem są problemy życia politycznego, gospodarczego czy społecznego (…). Dziennikarza obowiązuje również w tej dziedzinie postawa bezstronności.”
w imieniu Komisji Etyki TVP

Ewa Chrabąszcz-Smoczyńska

Przewodnicząca