Strona główna » Centrum Informacji » O nas » Rada Programowa TVP S.A.

Stanowisko Rady Programowej TVP SA z dnia 9 kwietnia 2019 roku

Podczas 4(25) posiedzenia, 9 kwietnia 2019 roku, Rada Programowa Telewizji Polskiej S.A. przyjęła stanowisko następującej treści:

W ramach trwającej kampanii wyborczej do parlamentu Europejskiego pojawił się postulat zgłoszony przez członków Koalicji Europejskiej o likwidacji telewizji publicznej. Rada Programowa TVP ze zdziwieniem stwierdza, że trudno jest dostrzec związek między wyborami do organu europejskiego, a kształtem wewnętrznego rynku medialnego w Polsce. Rada Programowa TVP apeluje o odpowiedzialność polityków w zgłaszaniu postulatów w ramach wyborczej walki.
Przypominamy, że istnienie mediów publicznych wynika z przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 213 i 215) oraz rozdziału 4 „Publiczna radiofonia i telewizja” ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji. Wzywamy do obrony norm Konstytucji RP i prawa Rzeczypospolitej Polskiej przed ich kwestionowaniem.
Wzywamy do odpowiedzialności za słowa.
Istnienie mediów publicznych z uwagi na wypełnianą misję, szczególnie w dziedzinie kultury jest narodową wartością. Konstytucja RP chroni również prawo obywateli do dostępu do różnych poglądów, informacji i wolność wyboru.

Przewodniczący Rady Programowej TVP S.A.
/-/ Sławomir Siwek


VOTUM SEPARATUM do Stanowiska Rady Programowej z dnia 9 kwietnia 2019 roku

Łukasz Abgarowicz
Członek Rady Programowej TVP SA

Niniejszym zgłaszam votum separatum w stosunku do Stanowiska Rady Programowej TVP SA z dnia 9 kwietnia 2019 roku

Stanowisko wykracza poza kompetencje Rady. Jest klasycznym aktem politycznym poddającym krytyce w trakcie toczących się wyborów komitet wyborczy konkurujący z ugrupowaniem, które w istocie zarządza obecnie TVP i zmienia ją we własną tubę propagandową.

Odrębną sprawą również skłaniającą mnie do zgłoszenia votum separatum jest procedura przyjęcia Stanowiska: zgłoszonego bez żadnej zapowiedzi przez Przewodniczącego Rady w ramach „spraw różnych” 5 minut przed zakończeniem posiedzenia Rady i pośpiesznie przegłosowanego.