Strona główna » Dostępność » Nasi Partnerzy

Nasi partnerzy: FIRR

Nasi partnerzy: FIRR


Podziel się:   WięcejIdeą współpracy Telewizji Polskiej i Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego jest dostarczenie jak najlepszej jakości audiodeskrypcji do filmów. Dzięki temu rozwiązaniu osoby z dysfunkcją wzroku będą mogły w pełni korzystać z zasobów programowych Telewizji Polskiej.

Działania FIRR i TVP mają charakter prospołeczny, a ich celem jest wyrównywanie szans w dostępie osób niepełnosprawnych do informacji i kultury. FIRR współpracuje również z TVP w ramach „Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni” (www.fdc.org.pl) . FDC jest platformą kontaktu organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz firm komercyjnych, działających w obszarze włączenia cyfrowego osób niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wspólne działania FIRR i TVP polegają przede wszystkim na kolaudacji filmów z audiodeskrypcją. W regularnych odstępach czasu w warszawskiej siedzibie FIRR-u odbywają się specjalne projekcje. Podczas nich grupa testowa złożona z osób niewidomych i słabowidzących odbiera filmy z audiodeskrypcją oraz dyskutuje na temat wartości i jakości skryptów pozwalających zrozumieć wydarzenia na ekranie.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego jest krakowską organizacją typu non-profit, której misją jest wsparcie osób niepełnosprawnych w ich dążeniu do niezależnego życia, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Jednym z głównych obszarów działań Fundacji jest zwiększanie dostępności przestrzeni internetowej, a także przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych.

Więcej o FIRR można przeczytać na stronie: www.firr.org.pl
**760712*nasi-partnerzy*