Publiczne odtwarzanie transmisji z Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012

Na mocy umowy zawartej w dniu 21 sierpnia 2004 r. pomiędzy Europejską Unią Nadawców (EBU) a Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim w przedmiocie prawa do nadawania Letnich Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 r. („Igrzyska”), EBU i jej Członkowie uzyskali wyłączną licencję na Prawa Medialne do Igrzysk. TVP S.A. jako członek EBU uprawniona jest do udzielania sublicencji w zakresie publicznego odtwarzania transmisji z Igrzysk.

Regularne opłacanie abonamentu RTV nie zwalnia z obowiązku ubiegania się o licencje na pokazy publiczne z Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012. Licencja jest udzielana na czas trwania Igrzysk czyli w dniach od 25 lipca do 12 sierpnia 2012 roku. By otrzymać licencję należy wejść w formularz rejestracyjny (poniżej link) oraz zapoznać się z regulaminem.

W przypadku, gdy publiczne odtwarzanie transmisji z Igrzysk odbywać się będzie w miejscu, w którym przewidywana liczba uczestników przekraczać będzie jednorazowo 500 osób, wymagane jest sprawdzenie przez TVP S.A. jakości sygnału w kanałach transmitujących zawody rozgrywane w ramach Igrzysk, we wskazanym przez Licencjobiorcę miejscu. Wykonanie usługi, o której mowa powyżej, odbywać się będzie na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy TVP S.A. a Licencjobiorcą. Zawarcie tej umowy, nie zwalnia jednak Licencjobiorcy z opłaty licencyjnej. W sprawie sprawdzenia przez TVP S.A. jakości sygnału w kanałach transmitujących zawody rozgrywane w ramach Igrzysk prosimy o kontakt z następującymi osobami:
Dominika Teske - tel.: 22 547 44 62; mail: dominika.teske@tvp.pl
Agnieszka Dźwil - tel.: 22 547 57 10; mail: agnieszka.dzwil@tvp.pl