• Wersja do druku
  • -AA+A

ABONAMENT RTV 2015

14:44, 13.12.2010
ABONAMENT RTV 2015 Do regularnego opłacania abonamentu zobowiązany jest każdy, kto posiada radio czy telewizor

Do regularnego opłacania abonamentu zobowiązany jest każdy, kto posiada radio czy telewizor

TVP Gdańsk
TVP Gdańsk

Podziel się:   Więcej
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje, że od dnia 1 stycznia 2015 roku

Opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi:
a) 6,50 zł za jeden miesiąc,
b) 12,60 zł za dwa miesiące,
c) 18,70 zł za trzy miesiące,
d) 37,05 zł za sześć miesięcy,
e) 70,20 zł za rok,

Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi:
a) 21,50 zł za jeden miesiąc,
b) 41,70 zł za dwa miesiące,
c) 61,90 zł za trzy miesiące,
d) 122,55 zł za sześć miesięcy,
e) 232,20 zł za rok,

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Oznacza to, że abonent wnoszący opłatę 25-go dnia miesiąca terminowo wywiązuje się z ustawowego obowiązku. Ważny jest dzień, w którym abonent dokonuje płatności, nie zaś dzień, w którym ta płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A. W sytuacji, gdy opłata wniesiona przez abonenta 25-go dnia miesiąca wpłynie na rachunek 26-go lub 27-go jednostki Poczty nie mogą naliczać odsetek za zwłokę w jej uiszczeniu.
WNOSZENIE OPŁAT ABONAMENTOWYCH

Opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

Rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych dokonuje się w urzędach pocztowych w ciągu 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie.

Dowodem zarejestrowania odbiornika są:

wniosek o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych

zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych.

Opłaty abonamentowe wnosi się za pomocą:

blankietów wpłat spersonalizowanych otrzymanych drogą korespondencyjną,

standardowych blankietów wpłat na rachunek bankowy, ogólnie dostępnych w placówkach pocztowych.

Abonament rtv można wpłacać we wszystkich placówkach pocztowych bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wpłat można dokonywać również w pozostałych instytucjach finansowych oraz przez Internet.

Wpłat z tytułu abonamentu rtv należy dokonywać na numer rachunku bankowego zawierający indywidualny numer identyfikacyjny abonenta.

Pytania dot. ustalenia numeru rachunku bankowego, indywidualnego numeru identyfikacyjnego abonenta, okresu i kwoty zaległości w płatności opłat abonamentowych oraz w sprawie uzyskania blankietów wpłat należy kierować na adres poczty elektronicznej Poczty Polskiej S.A.: abonament_rtv@bydgoszcz.poczta-polska.pl.

Informacje w powyższych sprawach znajdują się na stronie internetowe Poczty Polskiej: www.poczta-polska.pl / Abonament RTV.

Osoby fizyczne uiszczają miesięcznie jedną opłatę (radiową lub radiowo-telewizyjną) niezależnie od liczby używanych odbiorników w gospodarstwie domowym lub w samochodzie.

Jedną opłatę abonamentową niezależnie od liczby używanych odbiorników wnoszą również: podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorstwami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, publiczne i niepubliczne uczelnie, a także domy pomocy społecznej - w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w ich używaniu.

Firmy i instytucje wnoszą opłatę abonamentową za każdy używany odbiornik radiowy i telewizyjny.

Więcej informacji o rejestracji odbiorników, trybie wnoszenia opłat oraz o ich wysokości znajduje się na stronie Poczty Polskiej: www.rtv.poczta-polska.pl