Adam Strzembosz. Rozmowy przy Okrągłym Stole

 
 
 
...
 
 
zamknij [x]

Wiadomość została wysłana.

 
  • *
  • *
  •  
  • Pola oznaczone * są wymagane.
Masz kłopoty z odtwarzaniem?
Pomoc

Adam Strzembosz - ur. 11 września 1930 w Warszawie. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu. W 1974 r. rozpoczął pracę w Instytucie Badania Prawa Sądowego. Po nadaniu przez Radę Naukową Instytutu Państwa i Prawa PAN stopnia naukowego doktora habilitowanego minister sprawiedliwości powołał go w styczniu 1980 r. na stanowisko docenta w Instytucie Badania
Prawa Sądowego. Po 1980 r. zaangażował się w organizację niezależnych struktur związkowych w Ministerstwie
Sprawiedliwości. Został wybrany do prezydium Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność", przewodniczył komisji zakładowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, a ponadto wszedł w skład Zarządu Regionu "Mazowsze". Był delegatem na zjazd NSZZ "Solidarność", gdzie został wybrany do Krajowej Komisji Rewizyjnej. Podczas obrad Okrągłego Stołu został przewodniczącym podzespołu ds. prawa i sądów, a następnie pełnił funkcję przewodniczącego komisji prawa i sprawiedliwości Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Lechu Wałęsie. We wrześniu 1989 r. został powołany przez premiera Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W lipcu 1990 r. powołano go z kolei na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego i decyzją Sejmu został wybrany na I Prezesa tego sądu. Funkcję tę pełnił od 1990 do 1998 roku. Po przejściu w stan spoczynku w Sądzie Najwyższym w 1998 r. powrócił do pracy na KUL w pełnym wymiarze. W 2000 r. otrzymał profesora zwyczajnego. W 1995 r. kandydował na urząd prezydenta RP, jednak zrezygnował w trakcie kampanii. W latach 2002 - 2004 był członkiem Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Członkiem Rady Programowej Fundacji Academia Iuris i członek Rady Patronackiej Instytutu Jagiellońskiego.