Strona główna » Informacje rolnicze
 

Rządowa pomoc suszowa

W najbliższy wtorek Rada Ministrów zatwierdzi rządową pomoc suszową. W grę wchodzi nie tylko odroczenie spłaty kredytów, składek KRUS, czy innego rodzaju ulg, ale także doraźna pomoc finansowa do każdego hektara strat.

Twoim zdaniem

Czy rolnicy korzystają na globalnym wzroście cen towarów rolnych?