Strona główna » Informacje rolnicze

Rządowa pomoc suszowa

W najbliższy wtorek Rada Ministrów zatwierdzi rządową pomoc suszową. W grę wchodzi nie tylko odroczenie spłaty kredytów, składek KRUS, czy innego rodzaju ulg, ale także doraźna pomoc finansowa do każdego hektara strat. Tysiąc złotych dla najbardziej poszkodowanych i 500 przy mniejszych ubytkach w plonach.

Twoim zdaniem

Czy rolnicy korzystają na globalnym wzroście cen towarów rolnych?