Strona główna » Informacje rolnicze
 

 Expose ministra

Wzmocnienie pozycji polskiego rolnictwa na europejskim i światowym rynku oraz poszukiwanie nowych kierunków eksportu żywności. J.K. Ardanowski przedstawił Sejmowej Komisji Rolnictwa plany na najbliższą kadencję.

Aktualności

Twoim zdaniem

Czy rolnicy korzystają na globalnym wzroście cen towarów rolnych?