25.10.2009

 
 
 
...
 
 
zamknij [x]

Wiadomość została wysłana.

 
  • *
  • *
  •  
  • Pola oznaczone * są wymagane.
Masz kłopoty z odtwarzaniem?
Pomoc

Tematy programu:Tematy programu:
1. interwencja na rynku mleka
2. sytuacja w polskich stadninach koni i stadach ogierów

Ad. 1
Od kilku miesięcy europejscy rolnicy demonstrują w wielkich miastach i unijnej stolicy – Brukseli. Blokują traktorami ulice, podpalają opony, wylewają mleko na pola. Oczekują doraźnej pomocy i większej regulacji rynku mleka. Ponieważ Komisja Europejska długo opierała się jakimkolwiek żądaniom, protesty narastały. A rolnicy coraz jaśniej precyzują swe postulaty. Żądają zmniejszenia limitów produkcji mleka i wsparcia finansowego, które sprawi, że będzie ona opłacalna. Ale unijna komisarz ds. rolnictwa Mariann Fischer Boel uważa, że zrealizowanie tych postulatów byłoby odejściem od uzgodnionej w ubiegłym roku reformy WPR, która zakłada stopniowe odchodzenie od kwotowania mleka aż do jego zupełnego likwidacji do 2015 roku. Twierdzi, że na pomoc finansową nie ma pieniędzy bo już teraz wydaje się na ten cel 5 mld euro. Zaproponowała jedynie etykietowanie mleka, tak by było wiadomo z jakiego kraju pochodzi i poluzowanie zasad wykupu kwot od rolników chcących zrezygnować z produkcji. Ale rolników to nie zadawala.

Goście pierwszej części programu:
1. Marek Sawicki – minister rolnictwa
2. prof. Mirosław Gornowicz – Uniwersytet Warmińsko - Mazurski
3. Tadeusz Badach – przewodniczący rady Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, OSM Krasnystaw
4. Janusz Szewczyk – producent mleka z powiatu garwolińskiego

Ad. 2
Konie z polskich hodowli to żywe złoto. Mamy bogate tradycje w tej dziedzinie. Tradycje, które owocują dużym popytem zagranicznych kupców. Widać to na aukcjach koni – nie tylko w Janowie Podlaskim. Jednak naszym Państwowym Stadninom i Stadom Ogierów grozi upadek. Głównym powodem jest nie dofinansowanie tych jednostek. Wiele z nich ma ogromne długi. Bezpośredni nadzór właścicielski nad elitarną hodowlą państwową pełni obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych a państwowe stadniny i stada ogierów są spółkami prawa handlowego. Spółki o takim statusie przestały być dotowane w 2007 roku. Nie pozwala na to Unia Europejska. Samofinansowanie się stad ogierów jest bardzo trudne. Większość z nich została włączona do spółek, które główne dochody czerpią z innej produkcji rolnej. W ten sposób łatwiej się utrzymać na rynku. Ale to nie jest rozwiązanie.

Goście tej części programu:
1. Andrzejem Stasiowskim z Polskiego Związku Hodowców Koni
2. Grzegorzem Młynarczykiem z Agencji Nieruchomości Rolnych

Twoim zdaniem

Czy rolnicy korzystają na globalnym wzroście cen towarów rolnych?