• Wersja do druku
  • -AA+A

Dawne zawody utrwalone na filmach

13:27, 25.12.2013
Dawne zawody utrwalone na filmach Jak wyglądały w Świętokrzyskiem początki tkactwa, do czego służyły dymarki, i w jaki sposób formowano gliniane naczynia – między innymi na te pytania odpowiedź możemy znaleźć w Muzeum Wsi Kieleckiej. W skansenie nagrano sześć filmów opowiadających o ginących zawodach. Widzowie będą mogli poznać tajniki pracy tkaczki, strzecharza czy młynarza.

Jak wyglądały w Świętokrzyskiem początki tkactwa, do czego służyły dymarki, i w jaki sposób formowano gliniane naczynia – między innymi na te pytania odpowiedź możemy znaleźć w Muzeum Wsi Kieleckiej. W skansenie nagrano sześć filmów opowiadających o ginących zawodach. Widzowie będą mogli poznać tajniki pracy tkaczki, strzecharza czy młynarza.

Dawne zawody utrwalone na filmach
Dawne zawody utrwalone na filmach

Podziel się:   Więcej
W piecach garncarskich wypalano naczynia; cały proces trwał kilka a nawet kilkanaście godzin. Na wsi gliniane naczynia służyły do przechowywania żywności i spożywania posiłków. Były to głównie: misy, dzbany i charakterystyczne dwojaki, niektóre z nich pokrywano glazurą; jej podstawowym składnikiem był ołów a dodawano do niego barwniki. I tak barwę zieloną uzyskiwano dzięki tlenkowi miedzi, barwę brązową dzięki tlenkowi żelaza. Kopię pracowni garncarskiej z początku dwudziestego wieku możemy zobaczyć w Tokarni, w chałupie z Rędocina. Na filmach zobaczymy sposób pędzenia dziegciu, tajniki pracy kowala, garncarza, strzecharza, młynarza czy tkaczki. Dawne zawody, kiedyś niezbędne na wsi i w miastach, zostały wyparte przez rozwój przemysłu. Tysiąc egzemplarzy filmów o dawnych zawodach trafi po Nowym Roku do szkół i bibliotek, a w skansenie w Tokarni będą organizowane warsztaty interaktywne.