• Wyślij znajomemu
  zamknij [x]

  Wiadomość została wysłana.

   
  • *
  • *
  •  
  • Pola oznaczone * są wymagane.
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Regulamin Krajowych Eliminacjach do Konkursu Eurowizji dla Młodych Tancerzy

22:25, 17.03.2013
Regulamin Krajowych Eliminacjach do Konkursu Eurowizji dla Młodych Tancerzy Krajowe Eliminacje do Konkursu Eurowizji dla Młodych Tancerzy przeznaczone są dla szczególnie uzdolnionych młodych tancerzy, reprezentujących różne style taneczne. Uczestnicy powinni dysponować podstawowymi umiejętnościami w dziedzinie baletu klasycznego oraz dysponować zaawansowanymi umiejętnościami w gatunku tańca, który będą prezentować.

Krajowe Eliminacje do Konkursu Eurowizji dla Młodych Tancerzy przeznaczone są dla szczególnie uzdolnionych młodych tancerzy, reprezentujących różne style taneczne. Uczestnicy powinni dysponować podstawowymi umiejętnościami w dziedzinie baletu klasycznego oraz dysponować zaawansowanymi umiejętnościami w gatunku tańca, który będą prezentować.

for. EBU/NRK
for. EBU/NRK

Podziel się:   Więcej
Organizatorami Krajowych Eliminacji do Konkursu Eurowizji dla Młodych Tancerzy są: Telewizja Polska SA - TVP Kultura, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Muzyki i Tańca.

Niniejszy regulamin określa zasady przebiegu konkursu oraz sposób wyłonienia zwycięzcy, który będzie reprezentantem Telewizji Polskiej SA na Konkurs Eurowizji dla Młodych Tancerzy 2013 w Gdańsku (7-14 czerwca 2013).


I. Warunki uczestnictwa

Konkurs przeznaczony jest dla tancerzy, urodzonych między 1 stycznia 1992 roku a 31 grudnia 1997 roku, którzy są obywatelami Polski lub mieszkają w Polsce przynajmniej dwa lata.

W Konkursie mogą wziąć udział tancerze soliści, nie zaangażowani na stałe w działalność zawodową związaną z tańcem.

W konkursie mogą być prezentowane różne style taneczne.

W konkursie nie mogą brać udziału uczestnicy poprzednich edycji Konkursu Eurowizji dla Młodych Tancerzy.


II. Zasady kwalifikacji

Do konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 uczestników, wybranych przez organizatora na podstawie dotychczasowych osiągnięć artystycznych. Uczestnikiem konkursu może być tancerz który jest: stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci lub laureatem konkursów ogólnopolskich lub laureatem międzynarodowych konkursów lub ma inne znaczące osiągnięcia artystyczne.

Kandydaci przygotowują solowy układ choreograficzny do dowolnie wybranej muzyki o czasie trwania 1 minuta i 30 sekund. Dopuszczalne są różne style taneczne. W konkursie uczestnicy zaprezentują się także w choreografii grupowej przygotowanej pod okiem polskiego choreografa. Próby choreografii grupowej odbędą się na kilka dni przed Finałem Krajowych Eliminacji.

Finał Krajowych Eliminacji do Konkursu Eurowizji dla Młodych Tancerzy odbędzie się w 7 kwietnia 2013 roku w miejscu wybranym przez organizatora, przy udziale publiczności. Uczestników będzie oceniać jury powołane przez organizatora Krajowych Eliminacji do Konkursu Eurowizji dla Młodych Tancerzy. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Finał Krajowych Eliminacji do Konkursu Eurowizji dla Młodych Tancerzy transmitowany jest w TVP Kultura i w Internecie. Widzowie wybiorą swojego ulubionego uczestnika w trybie głosowania audio-tele oraz w systemie SMS.

Nazwisko reprezentanta Polski na Konkurs Eurowizji dla Młodych Tancerzy 2013 zostanie ogłoszone po zakończeniu występów i przeliczeniu głosów.