Strona główna » O TVP » Abonament

Abonament w domu

Abonament w domu Każdy posiadacz radia czy telewizora będącego w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu zobowiązany jest do rejestracji odbiornika w ciągu 14 dni od daty jego zakupu i regularnego płacenia opłaty abonamentowej.

Każdy posiadacz radia czy telewizora będącego w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu zobowiązany jest do rejestracji odbiornika w ciągu 14 dni od daty jego zakupu i regularnego płacenia opłaty abonamentowej.


Podziel się:   Więcej


Terminy płatności

Obowiązek płacenia opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. Opłatę abonamentową płaci się z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok lub za wybraną ilość miesięcy.

Przykład:
Jeśli kupimy odbiornik radiowy lub telewizyjny 2 lutego, to do 16. lutego musimy go zarejestrować w urzędzie pocztowym właściwym dla naszego miejsca zamieszkania, jeżeli jest to pierwszy odbiornik w gospodarstwie domowym opłatę abonamentową musimy zapłacić do 25. marca.

Za zwłokę w płaceniu opłat abonamentowych naliczane są odsetki w takiej wysokości jak dla zaległości podatkowych.

Wysokość opłat

Wysokość opłat abonamentowych jest ustalana corocznie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

AKTUALNE STAWKI ABONAMENTOWE.

Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 18,65 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 223,80 zł).

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc:

a) 5,65 zł za jeden miesiąc,
b) 11,00 zł za dwa miesiące,
c) 16,30 zł za trzy miesiące,
d) 32,20 zł za sześć miesięcy,
e) 61,00 zł za rok.

Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc:

a) 18,65 zł za jeden miesiąc,
b) 36,20 zł za dwa miesiące,
c) 53,70 zł za trzy miesiące,
d) 106,30 zł za sześć miesięcy,
e) 201,40 zł za rok

Użytkownik odbiornika rtv zobowiązany jest do wniesienia opłaty do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Osoby fizyczne mieszkające w jednym gospodarstwie domowym są zobowiązane do płacenia jednej opłaty abonamentowej za radio lub za radio i telewizor bez względu na ilość posiadanych w tym gospodarstwie domowym odbiorników telewizyjnych i radiowych w tym w samochodach stanowiących ich własność.

Abonament a opłaty za telewizję kablową, satelitarną i platformy cyfrowe

Opłata za telewizję kablową, satelitarną oraz platformy cyfrowe nie zwalnia z płacenia opłaty abonamentowej. Abonament jest opłatą za posiadanie odbiornika, niezależnie od rodzaju oglądanego programu oraz jego nadawcy.

Osoby uprawnione do zwolnienia z obowiązku płacenia opłat abonamentowych

Z obowiązku płacenia opłat abonamentowych zwolnione mogą być osoby, które w urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca zamieszkania złożą oświadczenie o spełnieniu warunków i przedstawią stosowne dokumenty potwierdzające uprawnienie do korzystania ze zwolnień w płaceniu abonamentu:

Wykaz osób uprawnionych do uzyskania zwolnienia wraz z wykazem stosownych dokumentów:

Ważne informacje