• Wyślij znajomemu
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu?

08:10, 02.09.2008
Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu?


Podziel się:   Więcej
Z opłat abonamentowy zwolnione są osoby:
 • które ukończyły 75 lat,
 • które są całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny
 • otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne lub rentę socjalną
 • z całkowita głuchotą lub obustronnym upośledzeniem słuchu (mierzone w częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB)
 • niewidome (ostrość wzroku nie przekracza 15 %).
 • inwalidzi I grupy
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz wdowy i wdowcy po kombatantach i inne osoby uprawnione na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( Dz.U. z 12002 r. Nr 42, poz. 371 i Nr 181, poz. 1515), które w dniu 31 grudnia 2002r. były uprawnione do uzyskania zwolnienia z opłat abonamentowych na podstawie tytułów określonych w ust. 1 – 3 z dniem 1 stycznia 2003 r.