• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Zarząd TVP SA

08:13, 02.09.2008
Zarząd TVP SA Rada Nadzorcza TVP S.A. na posiedzeniu 3 kwietnia 2007 r. powołała Andrzeja Urbańskiego na stanowisko Prezesa Zarządu TVP S.A. W dniu 18 maja 2006 r. Rada Nadzorcza powołała Marcina Bochenka, Piotra Farfała, Annę Milewską i Sławomira Siwka, na członków Zarządu Telewizji Polskiej S.A.

Rada Nadzorcza TVP S.A. na posiedzeniu 3 kwietnia 2007 r. powołała Andrzeja Urbańskiego na stanowisko Prezesa Zarządu TVP S.A. W dniu 18 maja 2006 r. Rada Nadzorcza powołała Marcina Bochenka, Piotra Farfała, Annę Milewską i Sławomira Siwka, na członków Zarządu Telewizji Polskiej S.A.


Podziel się:   Więcej
Zarząd TVP SA
Andrzej Urbański - Prezes Zarządu TVP S.A.

Ukończył studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Poseł na Sejm RP I kadencji. Członek Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Nadzwyczajnej do zbadania skutków stanu wojennego. Współtwórca ustawy o radiofonii i telewizji. W latach 1990-1991 kierował działem politycznym „Tygodnika Solidarność”. Redaktor naczelny „Expressu Wieczornego”(1991–1992), „Polskiego Czasu” (1996-1997) oraz "Życia Warszawy" (1997). Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (2001-2002). W latach 2002-2005 był zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialnym m.in. za edukację, kulturę, politykę informacyjną i promocję miasta. W latach 2005 - 2006 szef Kancelarii Prezydenta RP i p.o. szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Od października 2006 r. do lutego 2007 r. był doradcą Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Od 26 lutego 2007 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. a od 27 lutego do 3 kwietnia br. pełnił obowiązki prezesa Zarządu TVP S.A. Autor kilkuset publikacji w prasie (także podziemnej). Twórca i prowadzący program TVP „Pytania o Polskę”. W telewizji publicznej prowadził także programy „Gdzie nasze pieniądze”, „Kontra” oraz „Premierzy”.

Zarząd TVP SA
Marcin Bochenek

Historyk, dziennikarz, menedżer. Od 2004 roku kierował działem public relations i komunikacji wewnętrznej w TVP S.A. Wykładowca na podyplomowym Studium PR przy Uniwersytecie Jagiellońskim i Podyplomowych Studiach PR w Wyższej Szkole Europejskiej im Tischnera w Krakowie. W latach 2003 - 2004 był rzecznikiem prasowym Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. W latach 1998 – 2000 był członkiem Rady Nadzorczej Orbis S.A. Prowadził agencję PR. W latach 1990 – 1993 szef działu ekonomicznego „Gazety Krakowskiej”. Od 2005 roku członek IAA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy. Od 2006 roku arbiter Komisji Etyki Reklamy. W latach 1981 – 1989 działał w strukturach niezależnych, publikował w periodykach drugiego obiegu (między innymi „Arka”, „Alternatywy”), prowadził wykłady o tematyce historycznej organizowane przez NSZZ Solidarność. Współautor „Słownika historii Polski”.

Marcin Bochenek ma 44 lata. Jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Marcinowi Bochenkowi podlega Ośrodek Techniki Telewizyjnej, Biuro Technologii i Inwestycji, Ośrodek Nowe Media, Ośrodek Informatyki i Telekomunikacji, Ośrodek Emisji i Ośrodek Serwisu.

Zarząd TVP SA
Piotr Farfał

Prawnik. Były wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, prezes wydawnictwa Ars Politica Sp.z.o.o. Autor książki pt.: ”Myśleć po polsku”, publikacji i artykułów na łamach prasy narodowo-katolickiej.

Piotr Farfał ma 28 lat. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Podyplomowych Studiów Podatkowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Piotr Farfał nadzoruje pracę Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Ośrodka Administracji, Ośrodka Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych, Biura Współpracy Międzynarodowej i Handlu oraz TVP Sport.
Zarząd TVP SA
Sławomir Siwek

Ekonomista. Obecnie jest prezesem wydawnictwa TR Obserwator, które wydaje "Tygodnik Rolników Obserwator". W latach 1991-1993 poseł I kadencji Sejmu. Był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy. W latach 1989-1990 założyciel i redaktor naczelny Tygodnika „Solidarność Rolników Indywidualnych”. W latach 1990 – 1995 prezes Zarządu fundacji Prasowej Solidarności. Publicysta ekonomiczno-społeczny. W latach 1981- 1989 członek zarządu warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Sławomir Siwek ma 56 lat. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) w Warszawie.

Sławomir Siwek jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Programu Satelitarnego TV Polonia, Agencji Produkcji Audycji Telewizyjnych, TVP3 Regionalnej i oddziałów terenowych.
Kadencja obecnego Zarządu TVP S.A. upływa w 2009 roku.