Magazyn poświęcony Żuławom, ich kulturze, etnografii, historii i dniu współczesnemu​.