Strona główna » Religia » programy ekumeniczne » Programy Redakcji Ekumenicznej

Redakcja Ekumeniczna

Redakcja Ekumeniczna

Redakcja Ekumeniczna TVP 2 została powołana 1 lipca 1997 r. na podstawie porozumienia pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną i TVP S. A. Celem bezpośrednim redakcji jest przygotowywanie programów dotyczących siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (Kościoły: prawosławny, ewangelicko-augsburski, ewangelicko-reformowany, ewangelicko-metodystyczny, baptystyczny, polsko-katolicki i mariawicki).

Programy są emitowane raz w tygodniu w Programie 2 oraz powtarzane w TV Polonia. Poza tym każdego roku redakcja przygotowuje transmisje lub retransmisje nabożeństw poszczególnych Kościołów w Programie 2. Redakcja realizuje także wydarzenia specjalne, np. w 2006 r. Koncert Chórów Patriarchatu Moskiewskiego. Od kwietnia 2007 Redakcja przygotowuje także programy Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich. W 2004 r. wraz z Redakcją Programów Katolickich Redakcja Ekumeniczna przygotowała w TVP S. A. XV Europejski Festiwal Religijnych Programów Telewizyjnych. Od 2005 r. przygotowuje wraz z Redakcją Programów Katolickich wspólne ponadwyznaniowe programy z okazji wielkich świąt. Redakcja Ekumeniczna była jedyną w Polsce, która uzyskała w 2003 r. możliwość przeprowadzenia wywiadu z patriarchą konstantynopolitańskim Bartłomiejem II, który to wywiad był emitowany w Programie 2. W 2007 r. przygotowaliśmy we współpracy z Redakcją Katolicką relację z III Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Sibiu (Rumunia), organizowanego przez Kościół rzymskokatolicki i Światową Radę Kościołów.

Jednym z podstawowych celów Redakcji jest szerzenie idei ekumenizmu i pojednania między religiami, wyznaniami i narodami.

Emisje programów:
Pierwszy wtorek miesiąca - program o Kościele Prawosławnym.
Drugi wtorek miesiąca - program o Kościele Ewangelicko-Augsburskim.
Pozostałe wtorki – inne Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej.