Msza Święta

Msza Święta Coniedzielna transmisja Mszy Świętej z krakowskich Łagiewnik z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.Sanktuarium mieści się w obiekcie klasztornym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. To właśnie tu znajdują się relikwie św. siostry Faustyny Kowalskiej (1905-1938), przez którą Jezus Chrystus przekazał Kościołowi i światu orędzie o Bożym miłosierdziu.

Coniedzielna transmisja Mszy Świętej z krakowskich Łagiewnik z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.Sanktuarium mieści się w obiekcie klasztornym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. To właśnie tu znajdują się relikwie św. siostry Faustyny Kowalskiej (1905-1938), przez którą Jezus Chrystus przekazał Kościołowi i światu orędzie o Bożym miłosierdziu.

Sanktuarium mieści się w obiekcie klasztornym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.To właśnie tu znajdują się relikwie św. siostry Faustyny Kowalskiej (1905-1938), przez którą Jezus Chrystus przekazał Kościołowi i światu orędzie o Bożym miłosierdziu.

Dynamiczny rozwój kultu Miłosierdzia Bożego nastąpił po beatyfikacji Siostry Faustyny (18 kwietnia 1993) i jej kanonizacji (30 kwietnia 2000), a także dzięki pielgrzymkom Ojca Świętego Jana Pawła II do Łagiewnik (1997 i 2002). Kult Miłosierdzia Bożego zaowocował rozbudową sanktuarium, m.in. wzniesieniem nowego kościoła - bazyliki, którą 17 sierpnia 2002 roku konsekrował Jan Paweł II. W tym też miejscu Papież zawierzył cały świat Miłosierdziu Bożemu.

Do oglądania transmisji Mszy świętej zachęcamy szczególnie osoby chore i tych, którzy nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Mszy świętej. Emisja w TVP1, niedziela godz. 7.00