• Wersja do druku
  • -AA+A

Studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego w obronie pełnomocnika

19:16, 01.03.2011
Studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego w obronie pełnomocnika Ponad 30 studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego interweniowało dziś u rektora uczelni w sprawie pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych. Ksiądz Adam Podolski został odwołany ze stanowiska po trzech latach pełnienia funkcji. Studenci twierdzą, że pracował bardzo dobrze. Władze Uniwersytetu są zdania, że ksiądz doktor powinien się teraz zająć habilitacją. Ale sprawdzają też wszystkie sygnały dotyczące jego działalności.

Ponad 30 studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego interweniowało dziś u rektora uczelni w sprawie pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych. Ksiądz Adam Podolski został odwołany ze stanowiska po trzech latach pełnienia funkcji. Studenci twierdzą, że pracował bardzo dobrze. Władze Uniwersytetu są zdania, że ksiądz doktor powinien się teraz zająć habilitacją. Ale sprawdzają też wszystkie sygnały dotyczące jego działalności.

Wszystko to napisali w kilkustronicowej petycji do rektora Uniwersytetu
Wszystko to napisali w kilkustronicowej petycji do rektora Uniwersytetu

Podziel się:   Więcej
Już przed 10.00 na uczelni zaczęli zbierać się niepełnosprawni studenci, którzy nie zgadzają się z odwołaniem księdza Podolskiego ze stanowiska pełnomocnika. Ich zdaniem duchowny pokazał, że potrafi skutecznie im pomóc na przykład poprzez organizację obozów integracyjnych i rehabilitacyjnych. Wszystko to napisali w kilkustronicowej petycji do rektora Uniwersytetu.

Rektor Stanisław Uliasz twierdzi, że głównym powodem zmian jest umożliwienie księdzu Podolskiemu, który jest także prodziekanem wydziału Wychowania Fizycznego kontynuowanie kariery naukowej.
-”Dla rektora doktorzy są ważni ale najważniejsi są samodzielni pracownicy naukowi a ksiądz Podolski jest doktorem i musi się śpieszyć z habilitacją.”
Ale rektor mówi także o innych sprawach.
-”Miałem sygnały o pewnych nieprawidłowościach mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku.”
-„Czy to są nieprawidłowości finansowe?”
-„Różnego typu to są sygnały, sprawdzamy je wewnątrz uczelni.”


Sam odwołany - z powodu choroby - nie mógł się z nami spotkać. Zgodził się na rozmowę telefoniczną:
-”Czy ksiądz domyśla się o jakie nieprawidłowości chodzi?”
-„Nie wyobrażam sobie żeby były jakieś nieprawidłowości. Każdy dokument, który wychodził z biura czy to projekt wyjazdu studentów, rehabilitacja, leczenie był konsultowany z panią kwestor i prodziekanem do spraw studentów, na każdym dokumencie są ich podpisy.”


Decyzja rektora w sprawie pełnomocnika jest nieodwołalna. Niepełnosprawni studenci nie poddają się jednak. Z prośba o interwencję chcą zwrócić się do wojewody, marszałka województwa oraz prezydenta Rzeszowa.

Ilona Małek