tylko w tvp.pl

Image_NS954Image 644

Z życia Tulczyna

Obraz codzienności parafian w małym miasteczku. Plebania księdza Antoniego jest miejscem wyjątkowym. Tutaj skupia się większość problemów i konfliktów. Tu zostawia się ból, stąd czerpie się nadzieję, ale doznaje się tu także rozczarowań.