Napisz kilka słów o sobie:


pozostało 400 znaków

Oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się z Regulaminem programu „Rolnik szuka żony” i że spełniam warunki udziału w programie.

Rozumiem, że program „Rolnik szuka żony” jest audycją telewizyjną o charakterze rozrywkowym i że zgłaszając się do udziału w programie zdaję sobie sprawę, że mogę przejść do etapu nagrań i emisji telewizyjnej. Tym samym wizerunek mój i mojej rodziny i znajomych oraz mojego domu będzie dostępny publicznie i może być komentowany. Wycofanie się z programu w przypadku wyboru do dalszych etapów jest co do zasady niemożliwe.

Potwierdzam gotowość zawarcia umowy z Producentem o udział w programie, jak również umowy dotyczącej mojego wizerunku.