Wyniki wyszukiwania:
Data aktualizacji: 2013-07-27
Kategoria: tvp
Czterostronicowa ulotka o zagro��eniach duchowych autorstwa ks. dr Przemys��aw Sawy, egzorcysty i dyrektora Diecezjalnej Szko��y Nowej Ewangelizacji w Bielsku-Bia��ej, nosi tytu�� Podstawy chrze��cija��skiej walki duchowej i przygotowanie do modlitwy o uwolnienie. ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2014-11-08
Kategoria: tvp / VOD / Weekendowy Magazyn Filmowy
Przegl��d film��w, gdzie na pierwszy plan wysuwaj�� si�� konflikt pokole��. Czy wci���� boimy si�� egzorcyst��w i horror��w? Dlaczego Egzorcysta z dzisiejszego punktu widzenia jest bardziej filmem obyczajowym ni�� klasycznie rozumianym horrorem?...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: wideo
Data aktualizacji: 2014-09-24
... �� kontrowersje w katolickich mediach. Oskar��ane s�� o propagowanie satanizmu. Weso��y diabe��ek ze szkolnej czytanki zagra��a dzieci��cej duszy twierdzi miesi��cznik Egzorcysta. Czy magiczne elementy w bajkach dla dzieci mog�� by�� niebezpieczne?...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: wideo
Data aktualizacji: 2013-09-24
... �� o uwolnienie. Po mszy zas��ab��a w obecno��ci ksi��dza egzorcysty i to wystarczy��o, aby uznano j�� za op��tan��. Do egzorcysty je��dzi ju�� 3 lata!...więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: wideo
Data aktualizacji: 2014-05-16
... za kratami. 2) Egzorcyzmy, czyli jak pokona�� diab��a. Wsp����czesna psychiatria uznaje op��tanie jako rodzaj manii i psychozy. Dla os��b wierz��cych egzorcysta to kto�� kto walczy z szatanem. 3) Wszystkie wcielenia Bohdana Smolenia. Tomasz Sekielski rozmawia z satyrykiem....więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: wideo
Data aktualizacji: 2012-11-20
... �� obserwujemy sta��e zapotrzebowanie na ich pos��ug��. Obserwujemy rozprzestrzenianie si�� praktyk uznanych jako zagro��enie duchowe. W ka��dej diecezji jest przynajmniej jeden mianowany egzorcysta, nie wliczaj��c w to ordynariuszy miejsca. Informacj�� o ich pos��udze mo��na uzyska�� telefonicznie poprzez lokaln�� kuri�� oraz w parafii....więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: wideo
Data aktualizacji: 2012-12-05
Kategoria: tvp / VOD
... wierzy w istnienie szata��skich mocy? Reporta�� Hanny Kordalskiej-Rosiek pokazuje nasze wsp����czesne l��ki, a o ��r��d��ach z��a opowiada ksi��dz egzorcysta....więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: wideo
Data aktualizacji: 2014-05-16
Kategoria: tvp / VOD
... ��cy Marek Jaromski w domach prywatnych i w klasztorach prowadzi rozmowy z egzorcystami oraz ze ��wieckimi ewangelizatorami, a tak��e osobami, kt��re mia��y ... op��taniem. W programie spr��bujemy odpowiedzie�� na kilka pyta��: Co robi egzorcysta? Co to jest i sk��d si�� bierze op��tanie? Czy to ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: wideo
Data aktualizacji: 2012-12-05
Kategoria: tvp / VOD
Go����mi programu s��: Piotr Gadzinowski i ksi��dz egzorcysta o. Stanis��aw Tasiemski....więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: wideo
Data aktualizacji: 2010-11-12
... ul. Ko��cielnej 3. W ��rod�� 17 listopada w SzkoleSi��str Misjonarek ��w. Rodziny przy ul. Mickiewicza 43 o godz. 16.30, Ks.Andrzej Brzozowski egzorcysta, wyg��osi konferencj�� dla nauczycieli i wychowawc��wna temat: O dzia��aniu z��a we wsp����czesnym ��wiecie. Po konferencjizostanie odprawiona Msza ��w. po ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja