Wyniki wyszukiwania:
Data aktualizacji: 2014-07-26
Kategoria: tvp / Kielce
... interweniowali 18 razy. Na osiedlu Ksi������cym piwnice niekt��rych dom��w po ka��dej wi��kszej ulewie zamieniaj�� si�� w kryty basen. My ... ��e kiedy�� tam mo��e doj���� do takiej tragedii, ��e ten dom po prostu zawali si��, bo fundamenty s�� tak wymulane m��wi Jaros��aw Skowron ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2014-08-02
Kategoria: tvp / Kielce
... ��browy, w powiecie starachowickim, kilkana��cie minut grozy, po kt��rych ich domy zosta��y zalane. Nie ... ��cu. Tu si�� ��y�� nie da. Poma��u po prostu si�� odechciewa si�� ��y��. Patrzymy tylko w niebo ... w powiatach kieleckim i starachowickim. Tylko wczoraj stra�� po��arna interweniowa��a blisko siedemdziesi��t ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2014-08-07
Kategoria: tvp / Kielce
... . Skala zniszcze�� na terenie naszej gminy jest tak du��a, ��e gmina po prostu nie podo��a, ��eby sama w jaki�� spos��b pr��bowa�� rolnikom ... nie pierwszy raz b��dzie wyk��ada�� pieni��dze na napraw�� zniszczonych po nawa��nicach dr��g. Na razie straty na drogach powiatu kieleckiego ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2014-07-22
Kategoria: tvp / Kielce
... i motocykl. W podr���� po��lubn�� te�� wybior�� si�� ... . Nie kryj��, ��e zaraz po ��lubie dojdzie do rozwodu, ... model.W nietypow�� podr���� po��lubn�� wybrali si�� te�� ... . Na sto procent podr���� po��lubna to dobry sprawdzian ... pary. ����czy przyjemne z po��ytecznym m��wi psycholog ... przecie�� podr���� po��lubna to ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-02-18
Kategoria: tvp / Kielce
... z syna. Chyba bym nie wszed�� m��wi. Stra��acy nie oczekuj�� nagr��d, ratuj�� ludzi. Ich rol�� doceniaj�� w��adze Pa��stwowej stra��y Po��arnej: sprawne dzia��anie bez wsparcia ochotnik��w nie jest mo��liwe. Jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Ga��niczym radz�� sobie nie��le. OSP ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-09-09
Kategoria: tvp / Kielce
TVP Kielce nie jest ju�� cz����ci�� TVP Info to pierwsza ... ��ego kraju tworzymy TVP Regionaln��: 18 godzin ... ��y ten czas po��wi��camy programom ... pokoleniem. Wszystko po to, by ... Mikos, dyrektor TVP Kielce. Takie ... . Wraz z TVP Regionaln�� zmieni ... ��cej o TVP Regionalnej dowiedz�� ... ��tek programu TVP Regionalna Twoj�� ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2014-01-02
Kategoria: tvp / Kielce
Nie ma o��wietlenia, nie ma toalet; konecki dworzec od dawna jest zamkni��ty dla pasa��er��w. To wstyd ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-10-09
Kategoria: tvp / Kielce
... ��wi�� lokatorzy. Niekt��rzy wi��cej czasu sp��dzaj�� na dworze, bo po prostu jest cieplej ni�� w domu. Ogrzewania nie b��dzie jeszcze przez kilka ... modernizacja kot��owni zacz����a si�� zbyt p����no, bo dopiero w po��owie wrze��nia. I teraz, zamiast grza��, dostawca ciep��a przeprowadza ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2011-08-27
Kategoria: tvp / Kielce
Cho�� puchar��w do wr��czenia by��o sporo to nie po nagrody przyjecha��o dzi�� nad Cha��cz�� ponad stu ratownik��w. Dla ... mistrzostw - wojewoda ��wi��tokrzyski otrzyma�� medal, a komendant ��wi��tokrzyskiej stra��y po��arnej odznak�� za zas��ugi dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Doceniona tak ......więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja
Data aktualizacji: 2013-06-08
Kategoria: tvp / Kielce
... nie znaczy tylko karmi�� go i wychodzi�� na obowi��zkowe spacery. I nie chodzi o to, ��eby wszyscy zapisywali si�� na specjalne szkolenia, ale po prostu sp��dzali tw��rczo czas ze swoim psim przyjacielem....więcej
Rodzaj wyniku wyszukiwania: informacja

Kategorie zawierające wyniki: