• Wyślij znajomemu
  zamknij [x]

  Wiadomość została wysłana.

   
  • *
  • *
  •  
  • Pola oznaczone * są wymagane.
 • Wersja do druku
 • -AA+A

ABTOW – Automatyczny biodetektor toksyczności ogólnej wody

15:54, 27.03.2014
ABTOW – Automatyczny biodetektor toksyczności ogólnej wody

ABTOW
ABTOW

Podziel się:   Więcej
Nazwa wynalazku: ABTOW – automatyczny biodetektor toksyczności ogólnej wody 

Autor wynalazku: dr Andrzej Woźnica, przewodniczący 6-osobowej grupy badawczej 

 Idea wynalazku: Radykalne ryzyko związane z obecnością substancji niebezpiecznych w wodzie pitnej tworzy potrzebę opracowania czułych i tanich w eksploatacji urządzeń, pozwalających na ciągłą detekcję takich zagrożeń (24h na dobę). Tradycyjne metody analiz fizyko-chemicznych są czułe i precyzyjne ale mają ograniczenia w postaci długiego czasu trwania (kilka godz.) i pracochłonności (zaangażowanie laboratorium). Jednocześnie metody te nie pozwalają na analizę szerokiego spektrum substancji potencjalnie niebezpiecznych ze względów technicznych i ekonomicznych. Substancje chemiczne stają się niebezpieczne, kiedy są w stanie wniknąć do organizmu – tzn. muszą być „biodostępne”. W wielu przypadkach nie można na podstawie standardowych badań ocenić rzeczywistej biodostępności substancji toksycznych. W celu zminimalizowania takich zagrożeń zespół naukowców Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podjął próbę zbudowania innowacyjnego systemu oceny jakości wody pod względem obecności substancji toksycznych. Tak zrodziła się koncepcja budowy ABTOW. 

 Pomysłodawca wynalazku, geneza powstania zespołu badawczego: koordynatorem i głównym pomysłodawca wynalazku jest dr Andrzej Woźnica z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dla realizacji tak interdyscyplinarnego projektu konieczne było stworzenie wieloosobowego zespołu w zakresie nauk biologicznych, matematycznych, informatyki, elektroniki oraz zapewnienia wsparcia technicznego, które pozwoli doświadczenia laboratoryjne przełożyć na skale produkcyjną. Dlatego zespół stopniowo się rozszerzał, aby ostatecznie podjąć decyzję o wdrożeniu wynalazku poprzez założenie spółki abtow biotechnology sp. z o.o.
Geneza powstania wynalazku: Geneza sięga 2006 r. i pierwszych prób z wykorzystaniem mikroorganizmów do monitoringu organizmów. Pierwsze układy badawcze przypominające ABTOW powstawały z zastosowaniem komercyjnie dostępnych części. Z czasem koncepcja stała się tak unikalna, że zaczęto wykorzystywać elementy wykonane na potrzeby ABTOW. Zbudowano 6 prototypów, a ostatni z nich posiada wszystkie pożądane przez zespół funkcje i jest wdrożony na polski rynek.

Czy wynalazek został opatentowany/zgłoszony do odpowiednich instytucji?: Wynalazek jest zgłoszony w Urzędzie Patentowym PL 206892.
 
Zasady działania wynalazku: Działanie ABTOW bazuje na naturalnej reakcji mikroorganizmów na pojedyncze substancje toksyczne i ich mieszaniny. Reakcja taka obejmuje zmiany metaboliczne, co stanowi podstawę do rejestracji informacji alarmowej o nagłym pogorszeniu stany wody. Cały system zaprojektowano tak, aby zachować ciągłą analizę tempa metabolizmu zastosowanych bakterii, poprzez stały monitoring zużycia tlenu. Pozwala to na szybką analizę wyników, co automatycznie interpretowane jest jako skażenie badanej wody.

Praktyczne zastosowanie wynalazku: Zastosowanie pojawia się wszędzie, gdzie zasadniczym elementem produkcji, bądź samym produktem jest woda. Stąd końcowymi użytkownikami biodetektora ABTOW są zakłady spożywcze, wodociągi i zakłady produkujące wody mineralne/ stołowe. Dodatkowo urządzenie może być użyteczne podczas monitoringu skutków klęsk żywiołowych – np. analiza skażenia studni.

Plany na przyszłość: Wynalazek jest wdrażany przez spółkę abtow biotechnology sp. z o. o. w Katowicach, której celem jest wprowadzenie urządzenia na rynek krajowy i międzynarodowy. Inne prace spółki mają na celu opracowanie unikalnego systemu biomonitoringu zasobów wodnych. ABTOW – jako urządzenie – jest jego pierwszą i integralną częścią.