• Wyślij znajomemu
  zamknij [x]

  Wiadomość została wysłana.

   
  • *
  • *
  •  
  • Pola oznaczone * są wymagane.
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Bioimplant

15:43, 27.03.2014
Bioimplant

Bioimplant
Bioimplant

Podziel się:   Więcej
Nazwa wynalazku: Bioimplant

Autor wynalazku: Wojciech Święszkowski

Idea wynalazku: Kiedy pacjentowi wycina się złośliwy nowotwór z okolic głowy, np. gdy ma raka głowy i szyi, chory traci fragment kości. Brakująca tkanka kostna powinna być od razu uzupełniona, oznacza to, że chory musi wcześniej przejść dodatkowe operacje.  Zazwyczaj tkankę kostną wycina się z nogi pacjenta. Taki zabieg może oznaczać późniejsze powikłania, np. trudności w chodzeniu.  Dodatkowym problemem jest fakt, że często choremu nie można wyciąć wystarczająco dużego fragmentu tkanki kostnej, aby uzupełnić brakujący fragment np. żuchwy. Pacjent pozostaje trwale okaleczony. Od niedawna w kilku ośrodkach medycznych na świecie lekarze stosują metodę wszczepienia choremu implantu kości, który ma porowatą strukturę i jest wykonany z kompozytu polimerowo-ceramicznego. Warto podkreślić, że wszczepienie implantu nie oznacza że pacjent będzie nosił takie samo obce ciało do końca życia. Istotne jest, że już po dwóch latach zniknie ono z organizmu. W jego miejsce odbudowuje się naturalna kość z komórek kostnych, które były w sztucznym implancie.

Pomysłodawca wynalazku, geneza powstania zespołu badawczego: Pomysłodawcą wynalazku jest zespół badawczy projektu Bio-implant, którego koordynatorem jest prof. dr.hab Wojciech Święszkowski z wydziału inżynierii materiałowej. Naukowcy są doświadczonymi specjalistami z następujących dziedzin: inżynieria materiałowa, chirurgia, onkologia, biostruktury i komórki macierzyste, komputerowe wspomaganie operacji. W skład zespołu wchodzą następujące jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, koordynator projektu Bio-implant, Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Wrocławska oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Geneza powstania wynalazku: Pomysł stworzenia Bio-implantów pochodzi z obserwacji i doświadczenia klinicznego lekarzy, którzy doskonale wiedzą, że leczenie pacjentów w obszarze głowy i szyi jest wyjątkowo skomplikowane. Dotychczasowe metody nie zadowalały zarówno ich, jak i pacjentów. Leczenie powodowało ogromne okaleczenia. Potrzebna była nowa technologia, która umożliwiłaby nie tylko przywrócenie podstawowych funkcji organów, lecz także odtworzenie ich normalnego wyglądu. Oparto ją o wykorzystanie komórek macierzystych pacjenta (czyli tych, które mają zdolność podziału i różnicowania się w komórki różnych tkanek), któremu wszczepia się implant.

Czy wynalazek został opatentowany/zgłoszony do odpowiednich instytucji?: Nie. Jest w trakcie przygotowania zgłoszenia patentowego.

Zasady działania wynalazku: Bio-implant jest wytwarzany z nowoczesnego, ulegającego rozpadowi biologicznego materiału (kompozytu polimerowo-ceramicznego) o zwiększonej wytrwałości. Jego kształt będzie taki jak ubytek kostny określonego pacjenta, opracowany na podstawie badania chorego, wykonanego za pomocą tomografii komputerowej. Aktywne biologicznie rusztowanie zostanie najpierw zasiedlone pobranymi od pacjenta i namnożonymi komórkami macierzystymi, a następnie wszczepione w miejsce ubytku, w obrębie implantu wzbogaconego o czynniki przyśpieszające wzrost tkanki kostnej oraz naczyń krwionośnych, powoli stworzy się kość o wymaganym przez nas kształcie, strukturze i właściwościach. Jednocześnie implant ulegnie powolnemu rozpadowi i zniknie w chwili, gdy kość zostanie w pełni ukształtowana. Pacjent odzyska funkcjonalną, naturalną tkankę.

Praktyczne zastosowanie wynalazku: Odtworzenie brakujących fragmentów kości twarzy oraz innych ubytków kości wykonane przy użyciu produktu inżynierii tkankowej, czyli sztuczna kość, która zamienia się w kość pacjenta.

Plany na przyszłość: Zespół badawczy Bio-implant stara się o sfinansowanie eksperymentów z udziałem pacjentów chorych na raka, żeby dokonać jak najbardziej skutecznej oceny opracowanej technologii. Działania te mają na celu wprowadzenie bio-implantu do użycia w klinikach.