• Wyślij znajomemu
  zamknij [x]

  Wiadomość została wysłana.

   
  • *
  • *
  •  
  • Pola oznaczone * są wymagane.
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Navdec

16:38, 25.03.2014
Navdec

Navdec
Navdec

Podziel się:   Więcej
Autor wynalazku: Reprezentant jedenastoosobowej grupy badawczej Piotr Borkowski, lat 35. Wszyscy członkowie zespołu posiadają obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe i są nauczycielami akademickimi.

Idea wynalazku: System NAVDEC  jest pierwszym i jedynym na świecie inteligentnym urządzeniem w pełni rozwiązującym sytuację kolizyjną na wodzie. W czasie rzeczywistym przeprowadza analizę sytuacji nawigacyjnej, a w przypadku sytuacji kolizyjnej podpowiada nawigatorowi gotowe rozwiązanie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów.

Pomysłodawca wynalazku, geneza powstania zespołu badawczego:
System NAVDEC został opracowany przez jeden z zespołów badań statutowych Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie prowadzonego pod kierunkiem dr hab. inż. Zbigniewa Pietrzykowskiego, prof. nadzw. AM w Szczecinie, w składzie: Piotr Borkowski, Jarosław Chomski, Tadeusz Dziedzic, Witold Kazimierski, Janusz Magaj, Marcin Mąka, Tomasz Szewczuk, Janusz Uriasz, Mirosław Wielgosz, Piotr Wołejsza. Zespół od szeregu lat prowadzi badania w zakresie zastosowań nowoczesnych technologii w nawigacji morskiej. W skład zespołu wchodzą zarówno czynni zawodowo oficerowie nawigatorzy, informatycy, jak i naukowcy specjalizujący się w zaawansowanych technologiach IT. Połączenie takich umiejętności i doświadczenia zawodowego umożliwiło powstanie systemu NAVDEC.

Geneza powstania wynalazku: Analiza orzecznictwa izb morskich wskazuje, że jedną z głównych przyczyn wypadków morskich są błędy ludzkie. Eliminowanie lub ograniczenie błędów ludzkich, a przez to zapewnienie możliwe wysokiego poziomu bezpieczeństwa nawigacyjnego jest możliwe tylko dzięki wprowadzeniu na statki narzędzi, które obok funkcji informacyjnych będą wypracowywały podpowiedzi rozwiązań sytuacji kolizyjnych wraz z niezbędnymi komentarzami. Jednakże w chwili obecnej żaden ze znanych systemów nie realizuje takich funkcji. Ogranicza to znacznie zakres wspomagania decyzji, a tym samym skuteczność w zapobieganiu kolizjom.

Czy wynalazek został opatentowany/zgłoszony do odpowiednich instytucji?: Urząd Patentowy RP (26.11.2009), Międzynarodowe zgłoszenie w ramach procedury PCT (08.11.2010)

Zasady działania wynalazku:
Główne innowacyjne funkcjonalności NAVDEC takie jak: - analiza i ocena sytuacji nawigacyjnej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów; - automatyczne wyznaczenie rozwiązań sytuacji kolizyjnych; - objaśnianie (uzasadnienie) wyznaczonego, proponowanego manewru; realizowane są w oparciu o specjalistyczne algorytmy obliczeniowe wykorzystujące metody sztucznej inteligencji. Kluczowym elementem systemu NAVDEC jest utworzona baza wiedzy nawigacyjnej, która uwzględnia przepisy drogi morskiej, zasady dobrej praktyki morskiej, kryteria analizy i oceny sytuacji nawigacyjnej stosowane przez ekspertów nawigatorów.
 
 
 
...
 

Praktyczne zastosowanie wynalazku:
  Wynalazek może być zastosowany jako:
- statkowy system wspomagania decyzji instalowany na mostku nawigacyjnym (statki pełnomorskie, statki żeglugi śródlądowej);
- jachtowy nawigacyjny system wspomagania decyzji (statki żaglowe, łodzie motorowe, jednostki rekreacyjne);
- element systemów nadzoru i kontroli ruchu statków w ośrodkach lądowych (np. VTS, VTMS, VTMIS, RIS)
- system przeznaczony dla ekspertów izb morskich do analizy i oceny wypadków nawigacyjnych w żegludze;
- system przeznaczony dla ośrodków dydaktycznych do szkolenia nawigatorów (szkoły morskie);
- system przeznaczony dla armatorów do weryfikacji umiejętności nawigacyjnych swoich pracowników.

Plany na przyszłość: Aktualnie przygotowywana jest komercyjna wersja systemu NAVDEC, która na rynek ma wejść w sierpniu 2014 roku. Prowadzone są prace niezbędne do uzyskania certyfikatów dla systemu NAVDEC wydawanych przez jednostki notyfikujące (Polski Rejestr Statków, Det Norske Veritas). Certyfikaty nie są obowiązkowe, ale mają szczególne znaczenie dla budowy marki produktu. Obok prac wdrożeniowych prowadzone są jednocześnie prace rozwojowe mające na celu rozszerzenie systemu NAVDEC o kolejne unikalne funkcjonalności.