• Wyślij znajomemu
  zamknij [x]

  Wiadomość została wysłana.

   
  • *
  • *
  •  
  • Pola oznaczone * są wymagane.
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Platforma do pomiarów powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii Ramana

17:30, 27.03.2014
Platforma do pomiarów powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii Ramana

Jan Paczesny i jego zespół
Jan Paczesny i jego zespół

Podziel się:   Więcej
Nazwa wynalazku: Platforma do pomiarów powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii Ramana

Autor wynalazku: Jan Paczesny i 7-osobowy zespół chemików oraz biotechnolog i fizyk

Idea wynalazku: Proponowany wynalazek to platforma (niewielka płytka o odpowiednio zmodyfikowanej w skali nano powierzchni) do pomiarów powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana (SERS). Jest ona jedną z najsilniej rozwijających się technik spektroskopowych w ostatniej dekadzie, umożliwia bowiem wzmocnienie intensywności widm Ramana o klika rzędów wielkości. Od struktury podłoża – platformy – zależy jakoś analizy. Szybka detekcja czynników zagrożenia życia ludzkiego zarówno w medycynie, jak i kryminalistyce.

Pomysłodawca wynalazku, geneza powstania zespołu badawczego: Kooperacja pomiędzy Instytutem Chemii Fizycznej PAN i Instytutem Wysokich Ciśnień PAN pozwoliło na zrealizowanie projektu. W skład zespołu, który opracował wynalazek, wchodzą:
- fizyk teoretyk (prof. dr hab. Robert Hołyst) oraz spektroskopista (dr Agnieszka Kamińska),
- inżynierowie materiałowi (mgr inż. Witold Adamkiewicz oraz mgr inż. Igor Dzięcielewski) oraz chemicy (dr Jan Paczesny, dr inż. Andrzej Żywociński oraz mgr Krzysztof Sozański),
- biotechnolog (mgr inż. Katarzyna Winkler).

Geneza powstania wynalazku: Nowa platforma do pomiarów powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana powstała dzięki unikalnemu połączeniu naukowców o różnych zainteresowaniach badawczych w jednym miejscu. Wynalazek był odpowiedzią na niesatysfakcjonujące  parametry komercyjne dostępnych produktów. By zrealizować badania na najwyższym światowym poziomie zespół potrzebował podłoży, które poza znakomitą czułością charakteryzowałyby się również stabilnością oraz powtarzalnością uzyskanych wyników.
 
 
 
...
 
Czy wynalazek został opatentowany/zgłoszony do odpowiednich instytucji?: Wynalazek posiada 2 patenty (P-397169 - Polska, CH 705019 - Szwajcaria) i 2 zgłoszenia patentowe (P-397249, P-395009 – Polska).

Zasady działania wynalazku: Spektroskopia Ramana opiera się na specyficznym zjawisku rozpraszania światła. Każda substancja rozprasza światło w inny sposób, dzięki czemu widma Ramana służą jako „odciski palców” konkretnych cząsteczek chemicznych, biomolekuł i organizmów. Aby zobaczyć widma słabo rozpraszających związków chemicznych należy użyć techniki, która pozwala wzmocnić sygnał. W SERS sygnał wzmacniany na specjalnie zaprojektowanych nanostrukturach. Sztuka polega na tym, aby uzyskać podłoża wzmacniające skutecznie i powtarzalnie.

Praktyczne zastosowanie wynalazku: Dzisiaj SERS jest wykorzystywany do detekcji bakterii i wirusów, poziomu glukozy, antygenu raka prostaty, modyfikacji protein po translacji w komórce, detekcji DNA i jego mutacji. Technika ta używana jest również w badaniach nad inhibitorami korozji, polimerami, do detekcji i charakteryzacji barwników w obiektach archeologicznych i dziełach sztuki, w analizie śladowej np. do określania zanieczyszczeń wody, w medycynie sądowej czy w detekcji zagrożeń bioterrorystycznych. Nadal jednak pozostaje problematyczne tworzenie powierzchni tanich, czułych, stabilnych w czasie i dających powtarzalne sygnały ramanowskie. Brak takich podłoży czyni tę technikę bezużyteczną w zastosowaniach aplikacyjnych.

Plany na przyszłość: Celem zespołu jest utworzenie spółki, która rozwinie technologię i zacznie produkcję oraz sprzedaż podłoży. Na tym etapie możliwe będzie zarówno korzystanie z grantów jak i ze środków inwestorów. Możliwe jest również wcześniejsza komercjalizacja – sprzedaż lub licencjonowanie pakietu praw intelektualnych.