Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie BZP nr 309488.pdf ogłoszenie
2. Odpowiedz na pytanie-Wykonawcy.PDF inne pliki
3. Odpowiedz na pytanie 2-Wykonawcy.PDF inne pliki
4. Zestawienie ofert-samochod-strona.PDF inne pliki
5. Załączni nr 2 do SIWZ-Oświadczenie_grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu technologiczno-socjalnego z wyposażeniem do obsługi transmisji telewizyjnych na planie dla 10-cio kamerowego wozu transmisyjnego HD2