Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. 2016-OJS211-383879-pl.pdf ogłoszenie
2. Odpowiedz na pytania 1+WIZJA LOKALNA-studio C-strona..PDF inne pliki
3. Odpowiedz na pytania 2-strona.PDF inne pliki
4. Rzuty pomieszczeń _autu CAD.zip inne pliki
5. Rzuty pomieszczeń PDF.zip inne pliki
6. Odpowiedz na pytania 3 _strona.PDF inne pliki
7. Zestawienie ofert-studio C_strona.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizację Studia C w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia.