Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Załącznik nr 4 do SIWZ.rtf inne pliki
3. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
dostawa urządzeń i oprogramowania niezbędnych do uruchomienia funkcjonalności Centralnego Ingestu Plikowego w oparciu o Repozytorium SPPI