Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 1a do SIWZ Formularz oferty_Cz 1.rtf siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 1b do SIWZ Formularz oferty_Cz 2.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 1c do SIWZ Formularz oferty_Cz 3.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik Nr 1d do SIWZ Formularz oferty_Cz 4.rtf siwz i załączniki
7. Załącznik Nr 1e do SIWZ Formularz oferty_Cz 5.rtf siwz i załączniki
8. Załącznik Nr 1f do SIWZ Formularz oferty_Cz 6.rtf siwz i załączniki
9. Załącznik Nr 1h do SIWZ Formularz oferty_Cz 8.rtf siwz i załączniki
10. Załącznik Nr 1i do SIWZ Formularz oferty_Cz 9.rtf siwz i załączniki
11. Załącznik nr 1j do SIWZ Formularz oferty_Cz 10.rtf siwz i załączniki
12. Załącznik Nr 1k do SIWZ Formularz oferty_Cz 11.rtf siwz i załączniki
13. Załącznik nr 1l do SIWZ Formularz oferty_Cz 12.rtf siwz i załączniki
14. Załącznik Nr 1m do SIWZ Formularz oferty_Cz 13.rtf siwz i załączniki
15. Załącznik Nr 1n do SIWZ Formularz oferty_Cz 14.rtf siwz i załączniki
16. Załącznik Nr 1o do SIWZ Formularz oferty_Cz 15.rtf siwz i załączniki
17. Załącznik Nr 1p do SIWZ Formularz oferty_Cz 16.rtf siwz i załączniki
18. Załącznik Nr 1q do SIWZ Formularz oferty_Cz 17.rtf siwz i załączniki
19. Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
20. Załącznik nr 3 do SIWZ_JEDZ.zgodnie.ze.zmianami.rtf siwz i załączniki
21. Załącznik Nr 4 do SIWZ Wzór umowy wersje I - V .pdf siwz i załączniki
22. Załącznik Nr 5 do SIWZ Warunki płatności.pdf siwz i załączniki
23. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Zamówienia na podst 67 ust 1 pkt 6 Pzp.pdf siwz i załączniki
24. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ.pdf inne pliki
25. wyjaśnienia w odpowiedz na pytania Wykonawców Nr 2-37.pdf inne pliki
26. Informacja.dot.wizji.lokalnej.pdf inne pliki
27. Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 38-60.pdf inne pliki
28. Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców 61-93.zmiana terminu składania ofert.pdf inne pliki
29. Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 94-120.pdf inne pliki
30. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
31. informacja o zmianie SIWZ - zmiana terminu składania ofert.pdf inne pliki
32. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.2.pdf inne pliki
33. Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 121-148. zmiana terminu.pdf inne pliki
34. Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia_UJEDNOLICONY na dzień 25.01.2017.pdf inne pliki
35. Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 149-170.pdf inne pliki
36. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.3.pdf inne pliki
37. Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 171-172.pdf inne pliki
38. Załącznik Nr 1g do SIWZ Formularz oferty_Cz 7 zmieniony.rtf inne pliki
39. Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 173-174.pdf inne pliki
40. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.4.pdf inne pliki
41. zmiana terminu składania ofert.pdf inne pliki
42. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.5.pdf inne pliki
43. Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Nr 175.zmiana terminu składania ofert.pdf inne pliki
44. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.6.pdf inne pliki
45. zmiana terminu składania ofert na 15.03.2017r.pdf inne pliki
46. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.7.pdf inne pliki
47. zmiana terminu składania ofert na 31.03.2017r.pdf inne pliki
48. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.8.pdf inne pliki
49. Zmiana terminu składania ofert na 14.04.2017.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Wdrożenie linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP” w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.