Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ.pdf inne pliki
3. wyjaśnienia w odpowiedz na pytania Wykonawców Nr 2-37.pdf inne pliki
4. Informacja.dot.wizji.lokalnej.pdf inne pliki
5. Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 38-60.pdf inne pliki
6. Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców 61-93.zmiana terminu składania ofert.pdf inne pliki
7. Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 94-120.pdf inne pliki
8. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
9. informacja o zmianie SIWZ - zmiana terminu składania ofert.pdf inne pliki
10. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.2.pdf inne pliki
11. Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 121-148. zmiana terminu.pdf inne pliki
12. Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia_UJEDNOLICONY na dzień 25.01.2017.pdf inne pliki
13. Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 149-170.pdf inne pliki
14. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.3.pdf inne pliki
15. Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 171-172.pdf inne pliki
16. Załącznik Nr 1g do SIWZ Formularz oferty_Cz 7 zmieniony.rtf inne pliki
17. Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 173-174.pdf inne pliki
18. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.4.pdf inne pliki
19. zmiana terminu składania ofert.pdf inne pliki
20. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.5.pdf inne pliki
21. Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Nr 175.zmiana terminu składania ofert.pdf inne pliki
22. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.6.pdf inne pliki
23. zmiana terminu składania ofert na 15.03.2017r.pdf inne pliki
24. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.7.pdf inne pliki
25. zmiana terminu składania ofert na 31.03.2017r.pdf inne pliki
26. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.8.pdf inne pliki
27. Zmiana terminu składania ofert na 14.04.2017.pdf inne pliki
28. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.9.pdf inne pliki
29. Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 176-182, wyjaśnienia dodatkowe, zmiana terminu.pdf inne pliki
30. Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia UJEDNOLICONY.na dzien 31.03.2017.pdf inne pliki
31. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.10.pdf inne pliki
32. Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Nr 183.pdf inne pliki
33. Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 184-194.pdf inne pliki
34. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.11.pdf inne pliki
35. zmiana terminu składania ofert na 5.05.pdf inne pliki
36. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.12.pdf inne pliki
37. Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 195-199, wyjaśnienia dodatkowe, zmiana terminu.pdf inne pliki
38. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.13.pdf inne pliki
39. Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Nr 200, zmiana terminu.pdf inne pliki
40. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.14.pdf inne pliki
41. zmiana terminu składania ofert na 15.05.pdf inne pliki
42. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana na 15.05.pdf inne pliki
43. Informacja z otwarcia ofert 86 ust.5.pdf inne pliki
44. Oświadczenie_grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Wdrożenie linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP” w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.