Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. SP Regulamin Dialogu technicznego_V9.pdf ogłoszenie
2. Wyjaśnienie do pytania Nr 1.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem dialogu technicznego jest System Planowania Produkcji Telewizyjnej.