Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Informacja dla Wykonawcow_Wyjasnienie i zmiana treści siwz.pdf inne pliki
3. Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf inne pliki
4. Informacja z otwarcia ofert.zip inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu Kliper służącego do świadczenia odpłatnej usługi przekazywania i przechowywania materiałów reklamowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.