Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie Nr 44325 - Dostawa urządzeń interkomowych dla APTIF i TAI.pdf ogłoszenie
2. SIWZ - Dostawa urządzeń interkomowych dla APTIF i TAI.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
7. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy trójstronnej.pdf siwz i załączniki
8. Informacja o zmienie terminu składania ofert - dostawa urządzeń interkomowych.pdf inne pliki
9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dostawa urządzeń interkomowych.pdf inne pliki
10. Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert.pdf inne pliki
11. Ogłoszenie 2 o zmianie ogłoszenia - dostawa urządzeń interkomowych.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń interkomowych dla APTiF i TAI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.