Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik 1a do SIWZ_Formularz oferty .rtf siwz i załączniki
4. Załącznik 1b do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik 1c do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik 1d do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
7. Załącznik 1e do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
8. Załącznik 1f do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
9. Załącznik 1g do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
10. Załącznik 1h do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
11. Załącznik 1i do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
12. Załącznik 1j do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
13. Załącznik Nr 2 do SIWZ_JEDZ.rtf siwz i załączniki
14. Załącznik Nr 3 do SIWZ_Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
15. Załącznik Nr 4 do SIWZ_Opz dla części 1- 10 .zip siwz i załączniki
16. Załącznik Nr 5 do SIWZ_Wzór umowy trójstronnej.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Dostawa systemów mikrofonowych i łączności bezprzewodowej.