Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. Informacja - Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert.pdf inne pliki
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
4. informacja z otwarcia ofert 86 ust 5.pdf inne pliki
5. Oświadczenie_grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji serwerów wizyjnych Centralnego Ingestu Plikowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ.