Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
3. Zmiana terminu skladania i otwarcia ofert.pdf inne pliki
4. Wyjasnienie tresci SIWZ.pdf inne pliki
5. Ogłoszenie zmian.pdf inne pliki
6. Informacja z otwarcia ofert.zip inne pliki
7. Formularz oferty oferty dodatkowej.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii cieplnej do obiektów Telewizji Polskiej S.A w Warszawie przy Pl. Powstańców Warszawy 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Moniuszki 2A w okresie 48 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.