Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie 2017-OJS072-136691-pl.pdf ogłoszenie
2. SIWZ-monitory.pdf siwz i załączniki
3. zał. 1 a do SIWZ Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
4. zał. 1 b do SIWZ Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. zał. 1 c do SIWZ Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
6. zał. 2 do SIWZ_JEDZ.rtf siwz i załączniki
7. zał 3 do SIWZ_Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
8. zał. 4 do SIWZ_ wzór umowy trójstronnej.pdf siwz i załączniki
9. Załącznik nr 1a do umowy- opis przedmiotu zamówienia część 1.pdf siwz i załączniki
10. Załącznik nr 1b do umowy- opis przedmiotu zamówienia część 2.pdf siwz i załączniki
11. Załącznik nr 1c do umowy- opis przedmiotu zamówienia część 3.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy, w tym w Załączniki nr 1a, 1b, 1c do wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia).