Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie 2017-OJS072-136691-pl.pdf ogłoszenie
2. Odpowiedz na pytania 1-strona.pdf inne pliki
3. Odpowiedzi na pytania 2 i zmiany OPZ_strona.pdf inne pliki
4. Odpowiedzi na pytania 3 i zmiany OPZ_strona.pdf inne pliki
5. Odpowiedzi na pytania 4 i zmiany OPZ_strona.pdf inne pliki
6. Odpowiedzi na pytania 5 -monitory_strona.pdf inne pliki
7. Odpowiedzi na pytania 6-monitory_strona_podp.pdf inne pliki
8. Odpowiedzi na pytania 7-monitory_strona.pdf inne pliki
9. Informacja z otwarcia ofert_strona.pdf inne pliki
10. Oswiadczenie o przynalezności_grupa kapitalowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy, w tym w Załączniki nr 1a, 1b, 1c do wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia).