Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie 2017-OJS075-144650-pl.pdf ogłoszenie
2. SIWZ_odglądy.pdf siwz i załączniki
3. Załacznik nr 1 do SIWZ-wzor umowy.pdf siwz i załączniki
4. Załacznik nr 2 do SIWZ- Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. Załacznik nr 3 do SIWZ_JEDZ.rtf siwz i załączniki
6. Załacznik nr 1 do OPZ-Visio-layout_przedziału produkcji wizji.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji odglądów sygnałów wizyjnych w wozie HD1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.