Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie 2017-OJS075-144650-pl.pdf ogłoszenie
2. Odpowiedz na pytanie_strona.pdf inne pliki
3. Odpowiedz na pytania 2_strona.pdf inne pliki
4. Odpowiedz na pytanie 3_strona-zmiana terminu otwarcia.pdf inne pliki
5. Ogloszenie o zmianie terminu otwarcia_2017-OJS098-193617-pl.pdf inne pliki
6. Zestawienie ofert-odglądy HD1.pdf inne pliki
7. Oświadczenie o grupie kapitalowej.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach modernizacji odglądów sygnałów wizyjnych w wozie HD1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.