Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ_Wzór Formularza oferty.rtf siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ_JEDZ.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 3 do SIWZ_Wzór umowy dostawy wraz z załącznikami.pdf siwz i załączniki
6. Załącznik Nr 4 do SIWZ_Wzór umowy trójstronnej.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach upgrade rejestratorów dyskowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do Wzoru umowy, stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ.