Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf inne pliki
3. Informacja dla Wykonawcow-wyjasnienie i zmiana tresci SIWZ.pdf inne pliki
4. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi telekomunikacyjnej – wynajem regionalnego systemu dystrybucji treści dla użytkowników sieci Orange Polska przez okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do wzoru umowy, stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ.