Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie nr 503920-N-2017.pdf ogłoszenie
2. Komunikat-z-otwarcia_ofert.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług akwizytorskich na rzecz Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, pozyskiwanie sponsorów do audycji telewizyjnych oraz pozaantenowej sprzedaży reklam (m.in. telegazeta, internet). Usługa obejmuje w szczególności rejon powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wadowickiego.