Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie Nr 523253-N-2017 - Dostawa żarówek.pdf ogłoszenie
2. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.rtf inne pliki
3. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa żarówek.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa żarówek oswietlenia technologicznego do sprzętu telewizyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.