Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. wyjaśnienie treści SIWZ 1.pdf inne pliki
3. wyjaśnienie treści SIWZ 2.pdf inne pliki
4. wyjaśnienie treści SIWZ 3.pdf inne pliki
5. Przedłużenie terminu składania ofert.pdf inne pliki
6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
7. wyjaśnienie treści SIWZ 4.pdf inne pliki
8. Wyjasnienie i zmiana tresci SIWZ 5.pdf inne pliki
9. Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf inne pliki
10. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
11. Oświadczenie_grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup stacji satelitarnej DSNG dla Telewizyjnej Agencji Informacyjnej