Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. https___bzp.uzp.gov.opublikowane POZNAŃ.pdf.pdf ogłoszenie
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na pozyskiwaniu przez Agencję Reklamową zleceń na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu na emisję reklam i audycji sponsorowanych oraz lokowanie produktów i obsłudze tak pozyskanych klientów w pierwszej kolejności z terenu Miasta Poznań oraz powiatu poznańskiego, wrzesiński, średzkiego i szamotulskiego w okresie od 01 lipca 2017 do 31 grudnia 2017 roku.