Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. Zalacznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
3. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.pdf siwz i załączniki
4. Zalacznik nr 2 do SIWZ_Formularz oferty_dla częsci 1-3.zip siwz i załączniki
5. Zalacznik nr 3 do SIWZ_Oswiadczenie.rtf siwz i załączniki
6. Zalacznik nr 4 do SIWZ_Wzor umowy z zalacznikami.zip siwz i załączniki
7. Informacja dla Wykonawcow - wyjasnienie tresci SIWZ.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa akumulatorów do profesjonalnych urządzeń telewizyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z następujących części: Część 1 - zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy BEILLEN; Część 2 - zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy IDX; Część 3 - zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SWIT.