Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - usuwanie awarii SZarP.pdf ogłoszenie
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi usuwania awarii systemu SZarP z gwarantowanym poziomem usług przez okres 12 miesiecy